Landelijk met een regionaal karakter

Partnerleads is een landelijk dekkend netwerk met een regionaal karakter en is onderverdeeld in regio’s van ca. 25.000 bedrijven.

kaartje2

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een ideale uitgangspositie is voor lokale marketing. Steeds meer bedrijven zoeken specialisten die producten dan wel diensten leveren in de directe omgeving. Ondanks de opmars van het internet en sociale media heeft men toch ook graag persoonlijk contact.

Elke regio heeft zijn eigen unieke netwerk van gemiddeld acht professionele specialisten. Per regio wordt één partner per specialisatie of specifieke branche opgenomen om onderlinge concurrentie te voorkomen. Daarnaast zijn partners vrij om een partner uit een andere regio te benaderen, bijvoorbeeld als de gevraagde expertise in de eigen regio niet aanwezig is.

Iedere regio zijn eigen community

De kracht van Partnerleads zit hem in het regionale karakter en de vrijblijvendheid om actief mee te doen. Bovendien ontstaat in elke community een hechte onderlinge band, waardoor partners elkaar leads echt gunnen. De dienstverlening van de leden is er op gericht om elkaar te versterken of aan te vullen.