Veel gestelde vragen

Vraag en antwoord

 • Voor welke branches is Partnerleads bedoeld?
  Partnerleads is vooral bedoeld voor commerciële bedrijven en ondernemers in de marketing- en salesbranche; bijvoorbeeld webbouwers, e-commerce, SEO- en AdWords specialisten, ontwerpers, reclamebureaus, tekstschrijvers, trainers, CRM- en andere softwareleveranciers. Partnerleads kan echter ook interessant zijn voor diensten buiten sales en marketing. Meld u dus gerust aan of neem even contact met ons op.
 • Is Partnerleads een landelijk dekkend netwerk?

  Partnerleads is een landelijk dekkend netwerk met een regionaal karakter en is onderverdeeld in regio’s van ca. 25.000 bedrijven. Per regio is plaats voor één professional per specialisatie. Elke regio heeft zijn eigen unieke netwerk van gemiddeld acht professionele specialisten.
 • Hoe weet ik onder welke regio ik val?

  Bekijk de kaart om te zien bij welk regionale netwerk van Partnerleads u zich kunt aansluiten.
 • Hoe weet ik of er nog plek is voor mij in mijn regio?

  Als u zich inschrijft bij Partnerleads wordt er gekeken of er in de betreffende regio reeds een partner is met dezelfde specialisatie. Is dat het geval dan kunnen we uw aanmelding helaas niet honoreren.
 • Aan welke voorwaarden moet ik als partner voldoen?

  Als partner moet u met uw expertise iets toevoegen aan het netwerk. En moet u zich bij het aanbrengen of ontvangen van leads conformeren aan de regels van de leadsafhandeling. Ook moeten de fee-afspraken die partners met elkaar afspreken worden nagekomen. Uiteraard streeft u er naar altijd de hoogste kwaliteit werk te leveren. Behalve de jaarlijkse contributie zijn er geen verplichtingen richting de stichting.
 • Hoe kan ik mij aanmelden als partner
  U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier op deze website. Nadat we uw inschrijving hebben ontvangen volgt een screening. Als u voldoet aan de eisen, krijgt u van ons een link toegestuurd waarmee u uw inschrijving compleet kunt maken en toegang krijgt tot het partnergedeelte van de website.
 • Hoeveel partners worden er per regio toegelaten tot het netwerk?
  Het aantal partners dat per regio wordt toegelaten is afhankelijk van de specialisatie. Per regio wordt één partner per specialisatie of specifieke branche opgenomen om onderlinge concurrentie te voorkomen. Als lid van Partnerleads bent u overigens vrij om een partner uit een andere regio dan het uwe te benaderen als in uw regio de gevraagde expertise niet aanwezig is.
 • Hoe wordt mijn exclusiviteit gewaarborgd?
  Per regio is ruimte voor één partner per specifieke specialisatie. Nieuwe professionals die zich aanmelden worden hierop vooraf gescreend. Is de plek van een full member in uw regio al bezet dan bestaat de mogelijkheid om u in te schrijven als aanbrengpartner; u kunt dan wel leads in het netwerk wegzetten maar niet ontvangen.
 • Hoe komen de partners onderling met elkaar in contact?
  Partners vinden elkaar op het partnergedeelte van de website, waar zij heel gericht op specialisaties kunnen zoeken. Ook kunnen partners elkaar ontmoeten op de bijeenkomsten die Partnerleads regelmatig in het land organiseert. Daarnaast spreken (regio)partners regelmatig met elkaar af om bijvoorbeeld de onderlinge band te verstevigen, te zien waar ze elkaar kunnen versterken, gezamenlijk(e) marketingacties op te zetten enz.
 • Hoe wordt de kwaliteit van deelnemende professionals getoetst?
  Partnerleads heeft een speciale toetscommissie die vooraf de kwaliteit van de deelnemers screent. Gedurende het lidmaatschap houdt Partnerleads via maandoverzichten nauwkeurig bij welke onderlinge afspraken partners hebben lopen en of deze daadwerkelijk worden nagekomen. Wanneer blijkt dat een partner hieraan niet voldoet wordt hij geroyeerd en zijn lidmaatschap beëindigd. Vaak wordt dan op voorspraak van de andere partners een nieuwe partner in de betreffende regio aangesteld.
 • Waar kan ik de status van mijn leads, fees en opdrachten bekijken?
  Iedere maand ontvangt u van Partnerleads een overzicht  waarin u kunt zien welke leads u ontvangen heeft. U bent verplicht deze lijst binnen een week te updaten naar de laatste status. Daarna ontvangt u een overzicht met de actuele status van de leads die u in het netwerk heeft uitgezet.
 • Wat zijn de verschillen tussen het full membership en de aanbrengende partners?
  Een full member kan zowel leads aanbrengen als ontvangen en heeft ook een eigen profielpagina. Aanbrengende partners hebben geen eigen profielpagina; wel hebben zij volledig toegang tot het partnergedeelte van de website om zo te bepalen bij wie ze een lead het beste kunnen onderbrengen. De jaarlijkse contributie voor een full member bedraagt € 575,-. Voor aanbrengende partners geldt een jaarlijkse contributiebijdrage van € 275,-.

Staat uw vraag er niet bij?
Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op. We nemen graag de tijd om u te woord te staan.